Legenda o vzniku názvu obce

08.04.2015 19:48
  Prvními osadníky zdejšího kraje byly rolníci z německých Frank. Cestou do hornaté oblasti nad údolím říčky Teplé se ptali českých obyvatel, cože je tam nahoře. Dostalo se jim odpovědi : "Les a jinak nic".Německým drobným zkomolením vzniklo "les s nyc" - v psané formě posléze...

HISTORIE PROJEKTU

08.04.2015 15:36
Ve stálé výstavní expozici chceme ukázat život na vesnici v našem regionu s vazbou na místní historii, zajímavosti a tradiční lidovou kulturu v časovém rozmezí od počátku 20. stol. až po současnost. Za tímto účelem byl rekonstruován dům č. 810 v Ležnici u Horního Slavkova. V dobových...

Našim návštěvníkům

08.04.2015 15:32
Projekt obsahuje inovativní přístupy. Moderní technologie v muzeu poslouží jako prostředník mezi exponáty a mladší generací.  V muzeu jsou   k dispozici dotykové LCD panely s multimediálním obsahem.Během roku se bude v prostorách muzea konat několik akcí pro veřejnost.

Kontakt

Ležnický skanzen Ležnice 810
CZ-357 31 Horní Slavkov
+420 602 838 210 info@leznicky-skanzen.eu