Dobové reálie

Pod reáliemi se skrývá to, co charakterizuje danou dobu . Změny v tomto kraji byly ve všech oblastech zvláště po roce 1945 výrazné. Došlo k obměně obyvatelstva i k výrazným zásahům do krajiny i zástavby.

Reálie jsou pro přehlednost rozděleny do časových úseků.

 

 

Kontakt

Ležnický skanzen Ležnice 810
CZ-357 31 Horní Slavkov
+420 602 838 210 info@leznicky-skanzen.eu